Kalite Politikamız
Barka Mühendislik

Barka Mühendislik, içinde yer aldığı sektörde proje, statik ve betonarme proje kontrollüğü ve danışmanlığı hizmetlerini belirlenen hedefler doğrultusunda yapmayı sağlamak,
ISO9001 şartlarına uygun çalışmak ve sürekli geliştirmek,
Ulusal ve uluslararası teknik standart, yönetmelik ve şartnamelere uygun, ekonomik, uygulanabilir, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek proje, statik kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini taahhüt edilen zamanda bitirebilmek,
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve istikrarlı bir şekilde cevap vermek,
Sürekli olarak üniversitelerle ve uzman kuruluşlarla işbirliği içinde olarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi ve geliştirmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,
Çalışanların gelişimi için eğitimler vermek,
Takım anlayışı ile çalışmak,
Ana Politikamızdır.
Barka Mühendislik Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına ileteceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu politika hedefleri için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak gözden geçirilmektedir.